Vignetta

La vignetta per ils manaschis d'emprendissadi

La vignetta per ils manaschis d'emprendissadi: Vignetta rumantsch

La vignetta per ils manaschis d'emprendissadi è vegnida introducida l'onn 1997 en la Svizra romanda. L'onn 2004 è ella vegnida lantschada en tut la Svizra. 

La vignetta è ina renconuschientscha ed in grazia fitg als manaschis d'emprendissadi per lur engaschi en la furmaziun professiunala. Ella è in bun instrument da marketing: Tgi che scolescha emprendistas ed emprendists po mussar quai cun la vignetta a sia clientella sco er a sias partenarias ed a ses partenaris da fatschenta.

Il tatgader radund po vegnir retratg en tut las quatter linguas naziunalas en trais grondezzas (diameter da 3,5 cm, 14 cm u 20 cm). Sin questa pagina d'internet stattan ultra da quai a disposiziun models electronics.

L'uffizi federal da furmaziun professiunala e da tecnologia (UFFT) surpiglia la finanziaziun ed edescha la vignetta per ils manaschis d'emprendissadi.

Utilisaziun da las vignettas per ils manaschis d'emprendissadi

I dat bleras pussaivladads per ils manaschis d'emprendissadi da duvrar la vignetta. Il tatgader po per exempel vegnir fixà vi da la porta d'entrada, sin la vaidrina, sin la chascha da brevs, vi da la cassa, sin l'auto da fatschenta u dapertut là, nua che uschè bleras clientas ed uschè blers clients sco pussaivel al vesan. Blers manaschis d'emprendissadi dovran la vignetta er en furma electronica sin lur correspundenza, sin lur pagina d'internet u en la signatura da l'e-mail.

Ils models electronics
Andament d'empustaziun per ils chantuns
Andament d'empustaziun per ils manaschis d'emprendissadi

Documents utils

Vignetta: Models electronics - Vignetta rumantschtelechargiar